Bolig

Tvangsauktion over grund hvor hus er revet ned

Tvangsauktion over grund hvor hus er revet ned

Retten i Nykøbing meddeler:

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

Matr. nr. 10 c, Neder Vindinge by, Kastrup
Engvej 15
4760 Vordingborg

Stor byggegrund (enfamilieshus er nedrevet).
Tinglyst areal 2.003 m², heraf vej 0 m².

Tilvokset grund på 2.003 m² beliggende i boligkvarter nord for Vordingborg.

På ejendommen har der tidligere været opført et enfamilieshus, som ejer har foranlediget nedrevet.

Der er opstartet byggesag hos Vordingborg Kommune, hvilket fremgår af ejendomsdatarapporten.

På ejendommen er der registreret alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) og afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der tages forbehold for uoverensstemmelser mellem det i BBR anførte og de faktiske forhold. 

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2016 kr. 1.050.000, heraf grundværdi kr. 339.400.

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Brian Christensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Vordingborg Kommune v/advokat Kenneth Berg
Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal
Torvet 9
4800 Nykøbing Falster
Telefon 88778877
Journalnr. 05800019/lsj

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Bang / Brorsen & Fogtdal

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion

14.02.2018 kl. 10:45
Retten i Nykøbing Falster
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F

primi sui motori con e-max.it

 

Tilbage til forsiden

Annoncering: 185.000 besøgende/md  LÆS MERE HER