Erhverv

Kommunens vagthund - kontrolgruppen

Kommunens vagthund - kontrolgruppen

Kommunens kontrolgruppe har i 2017 opnået et resultat på 6,5 millioner kr.

Kontrolgruppen, som blev oprettet i 2009, har til formål at sikre, at borgere og virksomheder, der modtager ydelser fra det offentlige, er berettiget til at modtage disse ydelser. Kontrolgruppens opgave er derfor at følge op på anmeldelser og henvendelser for at undersøge om grundlaget for at udbetale ydelser er i orden.

I 2017 er kontrolgruppens samlede resultat – på opnåede besparelser og tilbagebetalingskrav – i alt 6,5 mill. Den statslige andel udgør 2,0 mill. og den kommunale andel udgør 4,5 mill. I forhold til den kommunale andel, der vedrører Vordingborg Kommune, udgør de fremtidige besparelser 4,2 mill. Tallet dækker over, hvad det havde kostet kommunen i uberettigede ydelser, såfremt der var sket udbetaling. Tilbagebetalingskrav i 2017 udgør de resterende 0,3 mill. og er dermed midler som kommunen forventer at inkasseret fra de borgere og virksomheder, der har fået for meget udbetalt.

Indsatser i 2017
Kontrolgruppen kan ikke løfte sin opgave alene, men er afhængig af et godt og tæt samarbejde med mange forskellige afdelinger og medarbejdere. Det gode resultat i 2017 bygger i væsentlig grad på følgende indsatser:
- Et rigtig godt samarbejde med flere interne afdelinger i Vordingborg Kommune, både i den forebyggende del og i egentlige kontrolsager, hvor medarbejdere er blevet bedre til at aflevere deres undring til kontrolgruppen.
- Kontrolgruppen har sammen med folkeregistret haft stor fokus på at nedbringe antallet af borgere som står uden fast bopæl/ukendt adresse.
- Et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, primært Udbetaling Danmark, SKAT og lokalpolitiet i Vordingborg.
- Kontrolgruppen har gennemført virksomhedskontroller, og så har kontrolgruppen og sygedagpenge også i 2017 haft fælles kvartårlige service- og kontrolbesøg.

Den forebyggende indsats og gode samarbejde betyder, at kontrolgruppen i flere tilfælde har fået fat i sagerne langt tidligere og i flere tilfælde så tidligt, at der ikke er nået at ske udbetaling af uberettigede ydelser. Dertil kommer, at den forebyggende og hurtige indsats fra flere interne afdelinger og kontrolgruppen i fællesskab har været medvirkende til, at der ikke er så mange tilbagebetalingskrav, hvilke er meget positivt da det er krav som er svære at opkræve efterfølgende.

Vores allesammens penge
Hvis man har formodning eller kendskab til socialt bedrageri, kan det anmeldes til kommunens kontrolgruppe. Der er tale om socialt bedrageri, når en borger modtager offentlige ydelser, som vedkommende ikke har ret til. Det kan enten være, fordi borgeren ikke har givet korrekte oplysninger til kommunen eller undlader at oplyse kommunen om ændringer i sine personlige forhold for eksempel, at vedkommende bor og opholder sig et andet sted end den adresse, vedkommende har oplyst til kommunen.

For at Kontrolgruppen har mulighed for at undersøge henvendelsen, skal der oplyses som minimum følgende oplysninger:
- Navn og adresse på den(de) person(er), der er en formodning om ikke modtager ydelser på korrekt grundlag
- En kort beskrivelse af, hvad din formodning går ud på.
- Hvor lang tid har det foregået.
- Hvis der er yderligere oplysninger, for eksempel billeder eller andre former for dokumentation, kan disse indsættes i anmeldelsen.

Alle henvendelser bliver taget alvorligt. Som anmelder er man ikke part i sagen. Anmelder har derfor ikke krav på indsigt i sagens videre forløb.
Se eventuelt mere på her.

primi sui motori con e-max.it

 

Tilbage til forsiden

Annoncering: 185.000 besøgende/md  LÆS MERE HER