Erhverv

Virksomheden, DLG, i Bårse har vokseværk Foto. Vordingborg Kommune

Virksomheden, DLG, i Bårse har vokseværk

DLG i Bårse er vokset kraftigt igennem årene, og man mangler fortsat plads. Virksomhedens ønske om arealudvidelse fra efteråret kan nu øjne en tidshorisont.

DLG i Bårse har et ønske om at udvide deres aktiviteter på et 3½ ha. stort område mellem virksomhedens eksisterende østlige afgrænsning og Hovedvejen, rute 151. 

Baggrunden for DLG’s udvidelsesplaner er dels samling af deres administration og dels placering af virksomhedens web-lager i Bårse. På kort sigt har virksomheden behov for udvidelse af en af de eksisterende lagerhaller. På længere sigt har virksomheden behov for yderligere lagerhaller samt etablering af ny vejadgang fra Hovedvejen nord for Bårse Runddel, så der kan ske en opdeling af trafikken i forhold til deres ærinde til virksomheden - transport til henholdsvis foderstofvirksomheden og web-lageret.

Kommunens udvalg for Plan og Teknik har på sit møde d. 30. januar 2018 besluttet at udsende forslag til Lokalplan E 02.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 38 i høring frem til d. 3. april 2018. Formålet med planerne er at imødekomme et ønske fra DLG. Efter høringen forventes lokalplan og kommuneplantillæg endelig vedtaget inden sommerferien.

primi sui motori con e-max.it

 

Tilbage til forsiden

Annoncering: 185.000 besøgende/md  LÆS MERE HER