Kultur

Ny formand for Folkemøde Møn Peter Brich. Pressefoto

Ny formand for Folkemøde Møn

Næstformand i bestyrelsen for Folkemøde Møn overtager formandspost.

På det første møde i den nye bestyrelse efter repræsentantskabsmødet sidst i januar blev Peter Brinch, Stensved, valgt til ny formand for Folkemøde Møn. Han efterfølger Susan Thydal, der trådte tilbage, da hun blev valgt til kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune i november. Peter Brinch var indtil valget næstformand i bestyrelsen.

På repræsentantskabsmødet, hvor alle stadeholdere ved Folkemøde Møn i 2017 var inviteret, blev der valgt fire nye bestyrelsesmedlemmer: Susan Lange, Vordingborg, Lis Due Rasmussen, Stege, Vibeke Grønbæk, Vordingborg, og Per Vognstrup, Langebæk. Bestyrelsen består desuden af folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil, Lidy Walther Schøn, Præstø, Michael Van Deurs, Stege, der også er formand for Møn NU, Birgitte Steen Jørgensen, Mandemarke, Jørn Svendstrup, der er formand for Vestmøn Lokalråd og Peter Wulff Kåri, Damme.

Den nye bestyrelse satser ifølge Peter Brinch på at gentage den store succes, Ungefolkemødet var, og på at fastholde og udbygge Folkemøde Møn om lørdagen men vil i år lægge større vægt på det kulturelle: "Vi vil i år lægge større vægt på det kulturelle, så det ikke altsammen kommer til at handle om politik. Vi vil invitere kunstnere, musikere og en række andre repræsentanter for kulturlivet til at deltage og sætte præg på Folkmøde Møn", siger han. "Vi er godt i gang med planlægningen. Vi ønsker et større og bedre folkemøde".

Folkemøde Møn afholdes i år fredag 24. august (Ungefolkemødet) og lørdag 25. august (Folkemøde Møn). Folkemødet afvikles på Fanefjord Skole i Damme på Vestmøn.

primi sui motori con e-max.it

 

Tilbage til forsiden

Annoncering: 185.000 besøgende/md  LÆS MERE HER